CƠ HỘI VIỆC LÀM

“Hiện tại chưa có tuyển dụng”

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

VIVIAN luôn tâm niệm rằng nhân sự chính là giá trị cốt lõi tạo nên chất lượng và uy tín. Trong môi trường làm việc cùng với những nhân tố khác nhau, đồng hành và bổ trợ cho nhau. Cũng như gắn kết chặt chẽ với nhau để đẩy công việc đến bước thành công và hiệu quả. Song song đó chính là những khả năng của bản thân cũng được phát huy triệt để. Ở những vị trí không phải luân chuyển, bạn chỉ ở đó. Những ở vị trí có sự hổ trợ công việc qua lại. Kinh nghiệm bản thân và khả năng xử lý cũng được nâng cao đáng kể.
Nhà tuyển dụng sẽ không “ca” về chính mình
Chúng tôi sẽ “hát” về nhân sự.